MOTOROLA DR3000 Baz istasyonu / Repeater
MotoTRBO Sayısal DMR Telsizleri

TDMA Teknolojisi
TDMA Teknolojisi sayesinde Röle aynı anda iki ayrı telsiz grubunun konuşmasına imkan sağlayacağı gibi bir slotdan ses haberleşmesi diğer slotdan veri haberleşmesine imkan vermektedir.
Kolay kurulum.
DR3000 sadece 3U yüksekliğinde olup, 19” kabinetlere , yada duvara kolayca monte edilebilir Programlama
Windows XP yada Vista tabanlı yazılım sayesinde bütün parametreler kullanıcı tarafından programlanabilir, arşiv dosyası kaydedilebilir ve değiştirilebilir. Yazılım koruma şifresi sayesinde programlama güvenliği sağlanmaktadır.
DR3000 üzerinde çalışma modlarını ve durumunu gösterici ışıklı LED ler bulunmaktadır.
DR3000 ‘e sadece 220V güç kablusu bağlamak yeterlidir. DR3000 üzerinde 12 V akü girişi bulunmaktadır, enerji kesildiğinde DR3000 akü üzerinden kesintiye uğramadan çalışmaya devam eder. Enerji tekrar geldiğinde DR3000, bağlı olduğu aküyü otomatik olarak şarj etmeye başlar. Böylece harici UPS yada ayrıca akü şarj sistemi için gereken maliyetler de ortadan kalkmış olur.